Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen 24 uur na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen deze aanmelden voor reparatie of vervanging welke gedaan wordt door de leverancier van het product.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@robeau.nl

Alle prijzen vermeldt in deze webshop komen tot stand i.o.m. leveranciers en importeurs van de beschreven artikelen, voor alle getoonde prijzen geldt: onder voorbehoud van druk c.q. zetfouten.